Alipainesiirtojärjestelmä seka- ja vaippajätteelle

Hoiva- ja hyvinvointikeskuksissa syntyy pääosin sekajätettä ja vaippajätettä. Pyykin määrä on merkittävästi pienempi kuin sairaaloissa. Ratkaisu on automaattinen CARE-alipainesiirtojärjestelmä.

CARE™-järjestelmä vapauttaa henkilökunnan raskaiden ja epähygieenisien jätepussien käsittelemisestä. Työympäristö on hajuton parantaen asukkaiden ja henkilöstön hyvinvointia.

  • ENEMMÄN AIKAA HOIVATYÖLLE
  • PAREMPI HYGIENIA
  • LOGISTISTA TEHOKKUUTTA