Eldreomsorg

Sykehjem og omsorgsboliger skal gi kvalitet og ro i omsorgen. Hygiene og ren luft er nøkkelfaktorene for velvære. Det lukkede og hygieniske vakuumbaserte systemet CARE™ tar seg av avfallshåndteringen og frigjør mer tid til pleiearbeid!

Drop&Go™ teknologi – enkelt og raskt

  • MER TID FOR PLEIEARBEID
  • BEDRE HYGIENE
  • EFFEKTIV LOGISTIKK