Vakuumbasert avfallssystem (PWCS)

CITYMASTER™ – For renare bymiljø

Ren og smart byutvikling krever moderne metoder for håndtering og innsamling av avfall. Det vakuumbaserte rørsystemet for avfallshåndtering (PWCS) frigjør plass til grønne byområder. Avfallsfraksjoner samles opp av vakuumsystemet direkte fra Drop&Go innkastene i hver etasje eller fra utendørsinnkast (ODI).

CITYMASTER™ – Komplett løsning for bolig- og byområder

  • BEDRE BYMILJØ
  • RENERE LUFT
  • REDUSERT RENOVASJONSTRAFIKK